Colofon

Welkom op ‘Mama en Meer’,

De meest complete website voor Vlaamse papa’s en mama’s die alles willen weten over zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en kindjes tot 3 jaar. Op ‘Mama en Meer’ vind je veel informatie en kan je op het forum ervaringen uitwisselen. Tevens kan je genieten van aanbiedingen en voordelen die ‘ Mama en Meer’ voor jou in petto heeft.

Het Mama en Meer team wenst je veel plezier!

Mamenmeer.be is een initiatief van

Internet Publishers BVBA
Schoolstraat 18
2970 Schilde

Ondernemingsnummer: BE0838049217

www.internetpublishers.be

Auteurs:

Liesbet Van Laere – Switch Language Services (www.switchlanguageservices.be)
Evelien Roels – Zinvol
Chriz van de Graaf – Chriz.eu

Redactieraad:

Prof. Dr. José Ramet
Diensthoofd Pediatrie
Universitair Ziekenhuis Antwerpen – Edegem

Dr. Eleanora Hendriks
Huisarts
Medisch Centrum “Clinica La Alegría te Calpe (Spanje)

Lieke Hoppenbrouwers
Logopedist-Afasioloog-Stemtherapeut
Kompas Groepspraktijk voor logopedie & psychotherapie – Schilde
Eveneens verbonden aan Sint-Augustinus

Redactie:

Internet Publishers BVBA
Schoolstraat 18
2970 Schilde
info@internetpublishers.be

Copyright:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT