Privacy

Privacy Beleid (Versie 1.0 – augustus 2011)

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Internet Publishers BVBA
Schoolstraat 18
2970 Schilde

Ondernemingsnummer: BE0838049217

Het privacy beleid heeft betrekking op de volgende website(s):

www.mamaenmeer.be

Op de website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
 • uw e-mailadres als u berichten/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt voor informatieve, direct marketing en promotionele doeleinden.

Het gebruik van cookies

Op de site worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek waaronder de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken.

Het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, meet en verzamelt met behulp van een cookie, informatie via de pagina’s die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, …).

Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Voor meer informatie en om de resultaten van deze studie te bekijken: www.cim.be.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieen die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiele informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

via e-mail: info@internetpublishers.be

per post: Schoolstraat 18, 2970 Schilde

Als u ons uw postadres via het web meedeelt

 • kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:

 • commerciele partners
 • belangen- en opiniegroepen

Indien u mailings van deze bedrijven/organisaties niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt

 • kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn

Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:

 • commerciele partners
 • belangen- en opiniegroepen

Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt

 • kan u tekstberichten (SMS/MMS/ed) voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven

Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:

 • commerciele partners
 • belangen- en opiniegroepen

Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt

 • kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren:

 • commerciele partners
 • belangen- en opiniegroepen

Indien u niet meer wenst dat uw e-mailadres nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers tevens de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons op onderstaande adres.

Internet Publishers BVBA
Schoolstraat 18
2970 Schilde

Ondernemingsnummer: BE0838049217

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT