Tags: taalproductie

meertalig opgroeien

Meertalig opgroeien

Door de toenemende globalisering wordt de wereld net een groot dorp. Internet helpt een stukje bij om het wereldgevoel te versterken. Je voelt je als individu nu meer een wereldburger dan als iemand uit...

Lees verder »
Je baby leren praten

Je baby leren praten

Onderzoekers hebben vastgesteld dat baby leren praten door te liplezen.  Ze concentreren zich eerst op de beweging van onze lippen, daarna pas op de klanken die we voortbrengen. Het onderzoek gebeurde als volgt: Baby’s van...

Lees verder »
Meertalige opvoeding

Meertalige opvoeding

Meerdere talen leren kan heel zinvol zijn in onze communicatieve maatschappij.  Een meertalige opvoeding  levert een kind extra vaardigheden op. Kinderen kunnen deze talen thuis leren of elders.  Sommige kinderen zijn er heel snel mee...

Lees verder »
Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT