WHO code

De WHO-code regelt de marketing van alle producten die verkocht worden als vervangingsmiddelen voor moedermelk. Producten die onder de code vallen zijn:

  • volledige zuigelingenvoedin
  • opvolgmelk
  • andere voedingsmiddeen voor baby’s onder de vier maanden, zoals sapjes, theeën en fruithapjes
  • flessen en spenen

who codeDe WHO Code voor de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk en de daarbij horende aanvullingen legt reclame voor kunstmatige babyvoeding, flessen en spenen aan banden. Als deze code volledig is geïmplementeerd in de wetgeving en wordt nageleefd door bedrijven, kunnen ouders vrij van commerciële belangen een keuze maken voor het voeden van hun kind.

Borstvoeding beschermen is hard nodig

Het reclameverbod geldt in Belgie, maar ook in alle andere landen van de wereld. Het is vastgelegd in een internationale gedragscode die in 1981 is vastgesteld door de lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO code stelt grenzen aan de marketing en reclame van fabrikanten van kunstmatige zuigelingenvoeding. Het doel daarvan is (het geven van) borstvoeding beschermen.

WHO code in het Nederlands

De WHO code is door Stichting Babyvoeding vertaald en door Unicef uitgebracht. De Nederlandse vertaling zal het voor veel mensen gemakkelijker maken om zelf te checken of er sprake is van een overtreding. Op die manier kunnen meer baby’s langer van de voordelen van borstvoeding genieten.

Lees hier de WHO Code

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT