Categorie: vruchtbaarheidsproblemen

Als je niet vanzelf zwanger wordt dan kan dat verschillende oorzaken hebben.
Ongeveer in een derde van de gevallen ligt het probleem bij de man of bij de vrouw. In een derde van de gevallen ligt het probleem bij beiden en in 10% wordt de oorzaak nooit gevonden.Bij vrouwen zijn de voornaamste oorzaken cyclusstoornissen of verstopte eileiders. Bij mannen zwak zaad.
Als de arts je doorverwijst naar een fertiliteitscentrum of gynaecoloog wordt er onderzoek gedaan naar jullie verminderde vruchtbaarheid. Als de oorzaken gevonden zijn kan een in de meeste gevallen een behandeling gedaan worden. In deze artikels vind je informatie over de mogelijke oorzaken van een verminderde vruchtbaarheid.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT